OM OSS

OM OSS

PRIVATPERSONER

Du som privatperson kan nyttja statens rotavdrag ifall du arbetar och betalar skatt i Sverige. Idag är det upp emot 30 procent på arbetskostnaden som är avdragsgill och upp till 50 tusen kr per person, som står på fastigheten/bostadsrätten. För ytligare information om rotavdrag, besök gärna skatteverkets hemsida:https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

FÖRETAG

När ni som företag har planer på att renovera/anpassa era lokaler eller fräscha till i er arbetsmiljö så är det viktigt att ni fortfarande kan hålla igång er verksamhet. Vi försöker anpassa oss på bästa möjliga sätt, hålla rent och snyggt samt hålla nere ljudnivån. Vi är alltid öppna för samarbete med andra intressanta företag.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi vänder oss även till er i bostadsrättföreningar som behöver hjälp med allt ifrån målning av trapphus, vindexploatering och vissa fall trädgårdsskötsel. Vi jobbar med alla certifieringar som krävs dvs säkert vatten, våtrumsintyg, behöriga elektriker. Vi kan även se över er underhållsplan och hjälpa er med det byggtekniska

FASTIGHETSBOLAG

Vi har erfarenhet av rullande renoveringsprogram vilket innebär att när hyresgäster flyttar ut kommer vi in och river/sanerar hela lägenheten för att sedan renovera enligt rumsbeskrivningen.

KOMMUNER/LANDSTING

Vi jobbar emot lokala kommuner och landsting med underhåll av befientliga fastigheter och nybyggnationer. Det kan röra sig om allt ifrån renovering av läktare, till offentliga väntrum, mötesrum m.m.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vi jobbar idag med olika försäkringsbolag via direktkontakt eller via privatpersoner med skadeärenden som ringer oss. Det innebär att vi reparerar vattenskador, inbrott och brandskador. Ibland får vi även uppdraget att besikta skadan och lämna rapport till försäkringsbolagen. Vi har mycket tydlig dokumentation när detta inträffar för allas trygghet.

 

Redo att komma igång med ert nya projekt?

PGF-Partners AB (559110-2230)

John Ericssons väg 66, 217 64 Malmö

Det smarta byggföretaget

Vi på PGF byggpartners är ett familjeägt företag som har nischat oss på det invändiga inom bygg.

 Våra tre grundstenar i PGF är:

| Kunskap, Kvalité och Känsla |